นโยบาย

 นโยบาย ทางธุกิจ


 1. การจัดส่งสินค้า จะจัดส่งภายใน 3-7วัน หลังจากลูกค้าชำระเงินแล้ว

 2. สินค้าชำรุดเสียหาย สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 3วัน 

 3. บริษัทยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากเกินจาก  วันเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า

4. การยกเลิกการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถยกเลิกออร์เดอร์สั่งซื้อได้ก่อนกดชำระเงินเท่านั้น โดยแจ้งกลับแอดมินผ่านทาง Line OA @bkkgold 

5. การคืนเงิน/คืนสินค้า ลูกค้าสามารถทำการคืนเงิน/คืนสินค้าได้ในกรณีดังนี้

   1. กรณีที่เกิดความเสียหายกับตัวสินค้าระหว่างขนส่ง พร้อมถ่ายวีดีโอขณะเปิดพัสดุ

                                            2. กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงตามออร์เดอร์สั่งซื้อ

                                            โดยให้ทำการแจ้งกลับแอดมินผ่านช่องทาง Line OA : @bkkgold ภายในระยะเวลา 3 วันหลังได้รับสินค้า


 

                               นโยบาย ความเป็นส่วนตัว

                                             บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือกับลูกค้า

                                             *หากท่านต้องการแก้ไข หรือลบ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการสอบถามเดี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อแอดมินได้ที่ Line OA : @bkkgold


                              วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ และเท่าที่เราสามารถทำตามพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล หากจำเป็น เราจะขอความยินยอมล่วงหน้าจากคุณในการประมวลผล

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลใดบ้าง

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงบุคคลเหล่านี้

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น ซึ่งสิทธิเหล่านี้อาจรวมถึง

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บ (สิทธิในการเข้าถึง)

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สิทธิในการแก้ไข)

การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อนุญาต (สิทธิในการลบ; สิทธิในการถูกลืม)

การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายอนุญาต (สิทธิในการจำกัดการประมวลผล)

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ควบคุมคนอื่น ๆ เท่าที่เป็นไปได้ (สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล)

การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณซึ่งดำเนินการบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (สิทธิในการคัดค้าน) หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง หรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรงของพวกเขา คุณสามารถใช้สิทธิของคุณเพื่อคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ ในการคัดค้านดังกล่าว และ

การถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมก่อนการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว ในกรณีที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณ


                                         


      

 

Visitors: 43,899