นโยบาย

 นโยบาย ทางธุกิจ


 1. การจัดส่งสินค้า จะจัดส่งภายใน 3-7วัน หลังจากลูกค้าชำระเงินแล้ว

 2. สินค้าชำรุดเสียหาย สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 3วัน 

 3. บริษัทยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากเกินจาก  วันเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า

 

                               นโยบาย ความเป็นส่วนตัว

                                             บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของความ                                                                                       รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือกับลูกค้า

                              วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

                                         1. เพื่อให้บริการด้านสินค้า ตลอดจนการดูแลหลังการขายกับลูกค้า

                                         2. เพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

                                         3. เพื่อตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ละเมิด หรือ อาจละเมิดต่อกฎหมาย

                                         4. เพื่อเยียวยาป้องกัน หรือจำกัดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

                                         5. ปกป้องการดำเนินธุรกิจของบริษัท

                                        ข้อมูลที่ใช้เก็บ

                                           -ชื่อ

                                           -ที่อยู่

                                           -เบอร์โทรศัพท์


      

 

Visitors: 33,687