กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

บริษัท บีเคเคโกลด์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ชวนชมเภสัช จำกัด ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆให้กับโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

เมษษยน ปี 2563

Visitors: 43,168